Diner openstelling van de Max Liebermann Route!

Vrijdag 1 juni wordt de Max Liebermann Route officieel geopend. Hieronder meer informatie. Meld u snel aan!

Download
Diner openstelling Max Liebermann Route.
Adobe Acrobat document 79.4 KB

Stichting Max Liebermann Noordwijk is opgericht op 25 november 2016 en heeft het volgende doel:

  • Het realiseren van een (wandel)parcours in de Gemeente Noordwijk waarlangs 23 klimaatbestendige panelen met reproducties van schilderijen van de Duitse impressionistische schilder Max Liebermann worden geplaatst. De afbeeldingen corresponderen om en nabij met de plek waar ze worden geplaatst en zullen worden voorzien van verklarende teksten.

  • Het instandhouden en onderhoud van de route en de panelen tot in lengte van jaren.

  • Het genereren van positieve publiciteit rond de Badplaats Noordwijk en zijn relatie met Max Liebermann, zijnde de belangrijkste impressionistische schilder van Duitsland.


De stichting tracht haar doel on der meer te verwezenlijken door: 

het werven van sponsors, donateurs, subsidies en/of fondsen. Om de MLW daadwerkelijk te realiseren zal een bedrag van € 81.800,- nodig zijn. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt met haar werkzaamheden het algemeen belang.