Stichting Max Liebermann Noordwijk is opgericht op 25 november 2016 en heeft het volgende doel:

  • Het realiseren van een wandel/fiets-route in de Gemeente Noordwijk waarlangs 23 klimaatbestendige panelen met reproducties van schilderijen van de Duitse impressionistische schilder Max Liebermann zijn geplaatst. De route is op 1 juni 2018 geopend door de Duitse ambassadeur in Nederland, de heer Dirk Brengelmann.

  • Het in stand houden en onderhoud van de route en de panelen tot in lengte van jaren.

  • Het genereren van positieve publiciteit rond de Badplaats Noordwijk en zijn relatie met Max Liebermann, zijnde de belangrijkste impressionistische schilder van Duitsland.

  • Het organiseren van educatieve activiteiten rondom de route.

IBAN: NL26RABO0314822496

De stichting tracht haar doel on der meer te verwezenlijken door het werven van sponsors, donateurs, subsidies en/of fondsen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt met haar werkzaamheden het algemeen belang.

De route kan aan de hand van een boekje en een kaart gelopen/gefietst worden.  Beiden zijn verkrijgbaar bij het VVV in het Museum op het Jan Kroonsplein.


De route is te downloaden via ‘Beleefroutes’. Zowel voor I-phone als voor Android, klik op de logo's voor de applicatie!