Het bestuur van Stichting Max Liebermann bestaat uit:

Naam:

Functie:

Aandachtsgebied(en):


P.F.M. (Paul) Overmars

Voorzitter

Leiden vergaderingen; voortgangsbewaking; ondersteunen specifieke activiteiten


W. (Helmus) Wildeman

Secretaris

Notulen; projectplan; fundraising; PR; relaties


J.F.M. (Hans) van der Hoeven

Penningmeester

Financiën


M.O. (Marjolijn) van der Jagt

Lid

Relaties; PR


K.F. (Karel) Ankerman

Lid

Teksten; PR


J.A. (Jack) Vlieland

Lid

Realisatie route; relaties


Bestuur Stichting Max Liebermann Noordwijk (bestuurslid Karel Ankerman ontbreekt op de foto)
Bestuur Stichting Max Liebermann Noordwijk (bestuurslid Karel Ankerman ontbreekt op de foto)

Doelstelling:
Het beleidsplan is vervat in de uitgebreide doelstelling van Stichting Max Liebermann en te vinden in de statuten:

Download
Statuten Stichting Max Liebermann Noordwijk
Statuten Stichting Max Liebermann Noordw
Adobe Acrobat document 1.7 MB

Beleidsplan:

Download
Beleidsplan Stichting Max Liebermann Noordwijk
Beleids- en Businessplan met begroting v
Adobe Acrobat document 414.1 KB

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (zie artikel 5.3 in de statuten)

Activiteitenplan:

Download
Activiteitenplan Stichting Max Liebermann Noordwijk
Activiteitenplan Stichting Max Lieberman
Adobe Acrobat document 356.4 KB

Financieel:

1ste financieel verslag zal zijn over de periode 25 november 2016 –31 december 2017.

Er is een begroting opgemaakt voor het projectplan:

Download
Begroting Stichting Max Liebermann Noordwijk
Begroting Stichting Max Liebermann Noord
Adobe Acrobat document 352.1 KB